ກ່ຽວກັບ

ນ້ອງມີຊື່ວ່າ ນາງ,ມະນີດາ ຄີນດາພອນ

ປະຈຸບັນກໍາລັງ ສຶກສາຢູ່ທີ່ ຄະນະເສດຖະສາດ ແລະ ບໍລິຫານທຸລະກິດ

ສາຂາ ພາກວິຊາການຄ້າ ປີ4

ຫ້ອງ DC4/1 ພາກເຊົ້າ^__^

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: